Svätá omša (krypta katedrály)


25.02.2018 - 17:00
Druhá nedeľa v pôstnom období. Omša bude slávená o 17:00 v krypte katedrály v Luxemburgu. Krypta sa nachádza v podzemí kostola.
 
Adresa kostola: Rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg 
 
LINK stránky, kde v jej dolnej časti môžete na mape identifikovať polohu kostola (Luxembourg-Cathédrale).